Skip to main content
Veterinary Medicines

Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats

Pooblaščeno
 • Acepromazine maleate

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats
Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • intramuskularna uporaba
 • Intravenska uporaba
 • Subkutana uporaba

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  2.71
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Farmacevtska oblika:
 • Raztopina za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • intramuskularna uporaba
  • Dog
  • Cat
 • Intravenska uporaba
  • Dog
  • Cat
 • Subkutana uporaba
  • Dog
  • Cat
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QN05AA04
Status dovoljenja:
 • Valid
Available in:
 • Ireland
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Ecuphar
Marketing authorisation date:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Produlab Pharma B.V.
Pristojni organ:
 • Health Products Regulatory Authority
Številka dovoljenja :
 • VPA10491/009/001
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Številka postopka:
 • IE/V/0459/001
Zadevne države članice:

Dokumenti

Povzetek glavnih značilnosti zdravila

Ta dokument ne obstaja v tem jeziku (slovenščina). Spodaj ga najdete v drugem jeziku.
English (PDF)
Objavljeno na: 3/05/2024
Kako koristna je bila ta stran?:
No votes yet
Prosimo, da ne vključite nobenih osebnih podatkov, kot so vaše ime ali kontaktni podatki. Če to storite, se strinjate z obdelavo teh podatkov v skladu z Izjavo o zasebnosti EMA v zvezi z zahtevami po informacijah ali dostopu do dokumentov. Če želite odgovor EMA, namesto tega pošljite vprašanje EMA.