Премини към основното съдържание
Veterinary Medicines

Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats

Authorised
 • Acepromazīna maleāts

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats
Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats
Активна субстанция:
 • Налично само на English
Видове животни, за които е предназначен вмп:
 • куче
 • котка
Начин на приложение:
 • Интрамускулно приложение
 • Интравенозно приложение
 • Подкожно приложение

Информация за продукта

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  2.71
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • куче
  • котка
 • Intravenous use
  • куче
  • котка
 • Subcutaneous use
  • куче
  • котка
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QN05AA04
Статус на лиценза:
 • Valid
Authorised in:
 • Ireland
Available in:
 • Ireland
Описание на опаковката:
 • Налично само на English

Допълнителна информация

Entitlement type:
Притежател на лиценза за употреба:
 • Ecuphar
Лиценз за употреба издаден на:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Produlab Pharma B.V.
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Health Products Regulatory Authority
Номер на лиценза:
 • VPA10491/009/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Референтна държава членка:
Номер на процедурата:
 • IE/V/0459/001
Засегната държава членка:

Документи

Кратка характеристика на продукта

Published:
English (PDF)
Download
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."