Skip to main content
Veterinary Medicines

Octacillin 800 mg/g powder for use in drinking water for pigs, amoxicillin trihydrate

Authorised
 • Amoxicillin trihydrate

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
Octacillin 800 mg/g powder for use in drinking water for pigs, amoxicillin trihydrate
Octacillin 800 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Schweine
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • Dajanje v vodo za pitje

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  800.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  gram(s)
Farmacevtska oblika:
 • Prašek za dajanje v vodo za pitje
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water use
  • Pig
   • Meat and offal
    2
    day
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QJ01CA04
Status dovoljenja:
 • Valid
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Eurovet Animal Health B.V.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Eurovet Animal Health B.V.
Pristojni organ:
 • BVL
Številka dovoljenja :
 • 401454.00.00
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Številka postopka:
 • NL/V/0367/001
Zadevne države članice:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."