Премини към основното съдържание
Octacillin 800 mg/g powder for use in drinking water for pigs, amoxicillin trihydrate
 • Amoxicillin trihydrate
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Octacillin 800 mg/g powder for use in drinking water for pigs, amoxicillin trihydrate
Octacillin 800 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Schweine
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ01CA04
Номер на лиценза:
 • 401454.00.00
Идентификационен номер на продукта:
 • 1a388e0d-1b36-45b3-8573-c765b3c8885a
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000034190

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Прах за прилагане във вода за пиене
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water use
  • свиня
   • Meat and offal
    2
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Eurovet Animal Health B.V.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • NL/V/0367/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • BVL
Притежател на лиценза за употреба:
 • Eurovet Animal Health B.V.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."