OCUREV
 • Brucella melitensis, souche REV 1, Vivant
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Európska únia
 • Francúzsko

Product identification

Názov lieku:
OCUREV
OCUREV
Účinná látka:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QI04AE
Číslo registrácie:
 • FR/V/1723018 6/2017
Identifikačné číslo lieku:
 • 0e93471b-7aab-424d-bb2b-40abbfcf85d0
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000083146

Product details

Cesta podania:
 • Podanie do oka
Lieková forma:
 • Prášok a vehikulum na očné suspenzné kvapky
Ochranná lehota:
 • Sheep
  Meat and offal
  30
  day
 • Goat
  Meat and offal
  30
  day
Opis balenia:
Sila / Zloženie:
 • 2000000000.00
  Colony forming unit
  /
  1.00
  Dose

Availability

Authorised in these countries:
 • Európska únia
 • Francúzsko
Dátum zmeny stavu dostupnosti:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • CZ Vaccines S.A.U.

Authorisation details

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • ES/V/0107/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Francúzsko
Zodpovedný orgán:
 • National Veterinary Medicines Agency
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Španielsko
Dotknuté členské štáty:
 • Francúzsko
 • Portugalsko
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Documents

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000083146