OCUREV
 • Brucella melitensis, souche REV 1, Vivant
 • Valid
Authorised in these countries:
 • European Union
 • France

Product identification

Lægemidlets navn:
OCUREV
OCUREV
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Får
 • Ged
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QI04AE
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • FR/V/1723018 6/2017
Produktidentifikationsnummer:
 • 0e93471b-7aab-424d-bb2b-40abbfcf85d0
Permanent identifikationsnummer:
 • 600000083146

Product details

Administrationsvej:
 • Okulær anvendelse
Lægemiddelform:
 • Pulver og solvens til øjendråber, suspension
Tilbageholdelsestid:
 • Får
  Meat and offal
  30
  day
 • Ged
  Meat and offal
  30
  day
Pakningsbeskrivelse:
Styrke / sammensætning:
 • 2000000000.00
  Colony forming unit
  /
  1.00
  Dose

Availability

Dato for ændring af tilgængelighedsstatus:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Produktionssteder for batchfrigivelse:
 • CZ Vaccines S.A.U.

Authorisation details

Godkendelsesprocedure:
Procedurenummer:
 • ES/V/0107/001
Dato for ændring af godkendelsesstatus:
Land, hvor godkendelsen er udstedt:
Ansvarlig myndighed:
 • National Veterinary Medicines Agency
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Markedsføringstilladelse udstedt:
UPD identifier for referenceprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for kildeprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Documents

Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:
Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:
Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000083146