Skočiť na hlavný obsah
Octacillin 800 mg/g powder for use in drinking water for pigs, amoxicillin trihydrate
 • Amoxicillin trihydrate
 • Valid

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Octacillin 800 mg/g powder for use in drinking water for pigs, amoxicillin trihydrate
Octacillin 800 mg/g prašek za dajanje v vodo za pitje za prašiče
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QJ01CA04
Číslo registrácie:
 • MR/V/0735/001
Identifikačné číslo lieku:
 • 1a388e0d-1b36-45b3-8573-c765b3c8885a
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000090424

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Prášok na podanie v pitnej vode
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water use
  • Pig
   • Meat and offal
    2
    day

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Eurovet Animal Health B.V.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • NL/V/0367/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Slovinsko
Zodpovedný orgán:
 • JAZMP
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Eurovet Animal Health B.V.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Holandsko
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Chorvátsko
 • Česko
 • Dánsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."