Skočiť na hlavný obsah
Abacare 1% w/v Pour-On Solution
 • MK-936
 • Valid

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Abacare 1% w/v Pour-On Solution
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QP54AA02
Číslo registrácie:
 • VPA10954/010/001
Identifikačné číslo lieku:
 • fa1bb140-9e20-4bf5-83a5-d081bac8d225
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000064527

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Roztok na nalievanie
Withdrawal period by route of administration:
 • Topical use
  • Cattle
   • Meat and offal
    35
    day

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Bimeda Animal Health Limited
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Írsko
Zodpovedný orgán:
 • HPRA
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • J & M Veterinary Services Limited
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dotknuté členské štáty:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."