Przejdź do treści
Abacare 1% w/v Pour-On Solution
 • MK-936
 • Valid

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
Abacare 1% w/v Pour-On Solution
Numer pozwolenia / Moc :
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QP54AA02
Numer pozwolenia:
 • VPA10954/010/001
Numer identyfikacyjny produktu:
 • fa1bb140-9e20-4bf5-83a5-d081bac8d225
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000064527

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do polewania
Withdrawal period by route of administration:
 • Topical use
  • Cattle
   • Meat and offal
    35
    day

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Bimeda Animal Health Limited
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • HPRA
Podmiot odpowiedzialny:
 • J & M Veterinary Services Limited
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."