Skočiť na hlavný obsah
Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats
 • Acepromazīna maleāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • United Kingdom (Northern Ireland)

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QN05AA04
Číslo registrácie:
 • VM 10347/4037
Identifikačné číslo lieku:
 • 8bbd198c-cbaa-4984-bc99-a7c80655ca89
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000050443

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Species grouped by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Dog
  • Cat
 • Intravenous use
  • Dog
  • Cat
 • Subcutaneous use
  • Dog
  • Cat

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Produlab Pharma B.V.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • IE/V/0459/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
Zodpovedný orgán:
 • VMD
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Animalcare Limited
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Írsko
Dotknuté členské štáty:
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Additional information

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documents

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."