Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats

Authorised
 • Acepromazine maleate

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Intramuskulárne použitie
 • Intravenózne použitie
 • Subkutánne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  2.71
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Dog
  • Cat
 • Intravenous use
  • Dog
  • Cat
 • Subcutaneous use
  • Dog
  • Cat
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QN05AA04
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
 • United Kingdom (Northern Ireland)
Available in:
 • United Kingdom (Northern Ireland)
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Entitlement type:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Animalcare Limited
Marketing authorisation date:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Produlab Pharma B.V.
Zodpovedný orgán:
 • The Veterinary Medicines Directorate
Číslo registrácie:
 • VM 10347/4037
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Írsko
Číslo postupu:
 • IE/V/0459/001
Dotknuté členské štáty:

Dokumenty

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
Angličtina (PDF)
Publikované na: 28/01/2022
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."