Премини към основното съдържание
Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats
 • Acepromazīna maleāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • United Kingdom (Northern Ireland)

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Acecare 2 mg/ml Solution for Injection for Dogs and Cats
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QN05AA04
Номер на лиценза:
 • VM 10347/4037
Идентификационен номер на продукта:
 • 8bbd198c-cbaa-4984-bc99-a7c80655ca89
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000050443

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Species grouped by route of administration:
 • Intramuscular use
  • куче
  • котка
 • Intravenous use
  • куче
  • котка
 • Subcutaneous use
  • куче
  • котка

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • IE/V/0459/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • VMD
Притежател на лиценза за употреба:
 • Animalcare Limited
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Additional information

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."