Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Adrestan 10 mg hard capsules for dogs

Authorised
 • Trilostan

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Adrestan 10 mg hard capsules for dogs
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Perorálne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  10.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Kapsula
Lieková forma:
 • Tvrdá kapsula
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Dog
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QH02CA01
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
 • United Kingdom (Northern Ireland)
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Typ postupu registrácie:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Dechra Limited
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Genera d.d.
Schvaľujúca krajina:
Zodpovedný orgán:
 • VMD
Číslo registrácie:
 • VM 10434/4087
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Írsko
Číslo postupu:
 • IE/V/0503/001
Dotknuté členské štáty:

Dokumenty

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
English (PDF)
Download
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."