Премини към основното съдържание
Adrestan 10 mg hard capsules for dogs
 • Trilostan
 • Valid
Authorised in these countries:
 • United Kingdom (Northern Ireland)

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Adrestan 10 mg hard capsules for dogs
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  10.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Капсула
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QH02CA01
Номер на лиценза:
 • VM 10434/4087
Идентификационен номер на продукта:
 • 5c287689-18c9-415e-a276-29dc591af9e9
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000049139

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Капсула, твърда
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • куче

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Genera d.d.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • IE/V/0503/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • VMD
Притежател на лиценза за употреба:
 • Dechra Limited
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."