Skočiť na hlavný obsah
Ecomectin 10 mg/ml Solution for Injection
 • Ivermektīns
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Rakúsko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Ecomectin 10 mg/ml Solution for Injection
Ecomectin 10 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QP54AA01
Číslo registrácie:
 • 8-00595
Identifikačné číslo lieku:
 • 72b3679f-5db4-462d-be62-f06590f6ddb4
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000048715

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • Cattle
   • Meat and offal
    42
    day
  • Sheep
   • Meat and offal
    42
    day
  • Pig
   • Meat and offal
    28
    day

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Produlab Pharma B.V.
 • Divasa Farmavic S.A.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • IE/V/0144/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Rakúsko
Zodpovedný orgán:
 • AGES
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Eco Animal Health Europe Limited
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Írsko
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Estónsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Holandsko
 • Portugalsko
 • Španielsko
 • Dostupné len v English français svenska norsk
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."