Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Narcostart (Sedastart) 1 mg/ml solution for injection for cats and dogs

Oprávnený
 • Medetomidine hydrochloride

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Narcostart (Sedastart) 1 mg/ml solution for injection for cats and dogs
Narcostart 1 mg/ml Injektionslösung für Hund und Katze
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Intramuskulárne použitie
 • Intravenózne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  1.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuskulárne použitie
  • Dog
  • Cat
 • Intravenózne použitie
  • Dog
  • Cat
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QN05CM91
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
 • Rakúsko
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Le Vet. B.V.
Marketing authorisation date:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Produlab Pharma B.V.
 • Eurovet Animal Health B.V.
Zodpovedný orgán:
 • Austrian Agency For Health And Food Safety
Číslo registrácie:
 • 8-00867
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Holandsko
Číslo postupu:
 • NL/V/0138/001
Dotknuté členské štáty:

Dokumenty

Písomná informácia pre používateľa

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
German (PDF)
Published on: 22/05/2024
Updated on: 14/06/2024

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
German (PDF)
Published on: 22/05/2024
Updated on: 14/06/2024

Označenie obalu

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
German (PDF)
Published on: 22/05/2024
Updated on: 14/06/2024

Combined File of all Documents

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
English (PDF)
Published on: 3/06/2024
Ako užitočná bola táto stránka?:
No votes yet
Neuvádzajte žiadne osobné údaje, ako je vaše meno alebo kontaktné údaje. Ak tak urobíte, súhlasíte so spracovaním týchto údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov agentúry EMA o žiadostiach o informácie alebo prístup k dokumentom. Ak chcete odpoveď od EMA, prosím Pošlite otázku EMA.