Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Narcostart (Sedastart) 1 mg/ml solution for injection for cats and dogs

Authorised
 • Medetomidīna hidrohlorīds

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Narcostart (Sedastart) 1 mg/ml solution for injection for cats and dogs
Narcostart 1 mg/ml Injektionslösung für Hund und Katze
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Intramuskulárne použitie
 • Intravenózne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  1.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Dog
  • Cat
 • Intravenous use
  • Dog
  • Cat
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QN05CM91
Stav registrácie:
 • Valid
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Typ postupu registrácie:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Le Vet. B.V.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Produlab Pharma B.V.
Schvaľujúca krajina:
 • Rakúsko
Zodpovedný orgán:
 • Austrian Agency For Health And Food Safety Limited
Číslo registrácie:
 • 8-00867
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Holandsko
Číslo postupu:
 • NL/V/0138/001
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Česko
 • Dánsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Luxembursko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Španielsko
 • Švédsko

Dokumenty

Písomná informácia pre používateľa

Published:
German (PDF)
Download

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
German (PDF)
Download

Označenie obalu

Published:
German (PDF)
Download

Combined File of all Documents

Published:
English (PDF)
Download
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."