Skočiť na hlavný obsah
Amoxibactin 250 mg tablets for dogs
 • Amoxicillin trihydrate
 • Valid

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Amoxibactin 250 mg tablets for dogs
Amoxibactin palatable tbl., 250mg, Tableta
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QJ01CA04
Číslo registrácie:
 • 96/039/15-C
Identifikačné číslo lieku:
 • 1acd90ad-caa6-4134-91cb-8e55ebbeb7c3
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000035732

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Tableta
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Dog

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Lelypharma B.V.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • NL/V/0186/002
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Česko
Zodpovedný orgán:
 • USKVBL
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Le Vet. Beheer B.V.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Holandsko
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Cyprus
 • Česko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Španielsko
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."