Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Amoxibactin 250 mg tablets for dogs

Oprávnený
 • Amoxicillin trihydrate

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Amoxibactin 250 mg tablets for dogs
Amoxibactin palatable tbl., 250mg, Tableta
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Perorálne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  287.50
  milligram(s)
  /
  1.00
  Tableta
Lieková forma:
 • Tableta
Withdrawal period by route of administration:
 • Perorálne použitie
  • Dog
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QJ01CA04
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
 • Česko
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Le Vet. Beheer B.V.
Marketing authorisation date:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Lelypharma B.V.
Zodpovedný orgán:
 • Institute For State Control Of Veterinary Biologicals And Medicaments
Číslo registrácie:
 • 96/039/15-C
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Holandsko
Číslo postupu:
 • NL/V/0186/002
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Cyprus
 • Česko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Španielsko

Dokumenty

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
Czech (PDF)
Published on: 25/10/2022

Písomná informácia pre používateľa

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
Czech (PDF)
Published on: 25/10/2022

Označenie obalu

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
Czech (PDF)
Published on: 25/10/2022
Ako užitočná bola táto stránka?:
No votes yet
Neuvádzajte žiadne osobné údaje, ako je vaše meno alebo kontaktné údaje. Ak tak urobíte, súhlasíte so spracovaním týchto údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov agentúry EMA o žiadostiach o informácie alebo prístup k dokumentom. Ak chcete odpoveď od EMA, prosím Pošlite otázku EMA.