Премини към основното съдържание
Amoxibactin 250 mg tablets for dogs
 • Amoxicillin trihydrate
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Amoxibactin 250 mg tablets for dogs
Amoxibactin palatable tbl., 250mg, Tableta
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ01CA04
Номер на лиценза:
 • 96/039/15-C
Идентификационен номер на продукта:
 • 1acd90ad-caa6-4134-91cb-8e55ebbeb7c3
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000035732

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Таблетка
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • куче

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Lelypharma B.V.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • NL/V/0186/002
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • USKVBL
Притежател на лиценза за употреба:
 • Le Vet. Beheer B.V.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."