Skočiť na hlavný obsah
Kabergovet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
 • Cabergoline
 • Valid

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Kabergovet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
Kabergovet 50 µg/ml Drank
Kabergovet 50 µg/ml Solution buvable
Kabergovet 50 µg/ml Lösung zum Einnehmen
Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  50.00
  microgram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QG02CB03
Číslo registrácie:
 • BE-V579137
Identifikačné číslo lieku:
 • cd9a0a78-535a-4c0d-80c5-b946f82b404d
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000031996

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Perorálna kvapalina
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Dog
  • Cat

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Vet-Agro Sp. z o.o.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • NL/V/0312/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Belgicko
Zodpovedný orgán:
 • Federal Agency For Medicines And Health Products
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Holandsko
Dotknuté členské štáty:
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Litva
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Španielsko
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."