Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Kabergovet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.

Authorised
 • Cabergoline

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Kabergovet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
Kabergovet 50 µg/ml Drank
Kabergovet 50 µg/ml Solution buvable
Kabergovet 50 µg/ml Lösung zum Einnehmen
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Perorálne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  50.00
  microgram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lieková forma:
 • Perorálna kvapalina
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Dog
  • Cat
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QG02CB03
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
 • Belgicko
Available in:
 • Belgicko
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Entitlement type:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.
Marketing authorisation date:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Multi-Trade Company "Vet-Agro" Sp. z o.o.
Zodpovedný orgán:
 • Federal Agency For Medicines And Health Products
Číslo registrácie:
 • BE-V579137
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Holandsko
Číslo postupu:
 • NL/V/0312/001
Dotknuté členské štáty:
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Litva
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Španielsko

Dokumenty

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
Dutch (PDF)
Publikované na: 22/03/2022
French (PDF)
Publikované na: 22/03/2022

Písomná informácia pre používateľa

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
Dutch (PDF)
Publikované na: 22/03/2022
French (PDF)
Publikované na: 22/03/2022
German (PDF)
Publikované na: 22/03/2022
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."