Skočiť na hlavný obsah
HYMATIL 300 mg/ml Solution for injection for cattle
 • Tilmicosin
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Španielsko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
HYMATIL 300 mg/ml Solution for injection for cattle
HYMATIL 300 mg/ml SOLUCION INYECTABLE PARA BOVINO Y OVINO
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QJ01FA91
Číslo registrácie:
 • 2059 ESP
Identifikačné číslo lieku:
 • 936a95e5-c230-4027-884f-e2d4b767fbfe
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000015580

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • Cattle
   • Meat
    70
    day
  • Sheep
   • Meat
    42
    day

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Industrial Veterinaria S.A.
 • Animedica GmbH
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • ES/V/0141/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Španielsko
Zodpovedný orgán:
 • (AEMPS)
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Industrial Veterinaria S.A.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Španielsko
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Česko
 • Estónsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Dostupné len v English français svenska norsk
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."