Przejdź do treści
HYMATIL 300 mg/ml Solution for injection for cattle
 • Tilmicosin
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
HYMATIL 300 mg/ml Solution for injection for cattle
HYMATIL 300 mg/ml SOLUCION INYECTABLE PARA BOVINO Y OVINO
Numer pozwolenia / Moc :
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QJ01FA91
Numer pozwolenia:
 • 2059 ESP
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 936a95e5-c230-4027-884f-e2d4b767fbfe
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000015580

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do wstrzykiwań
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • Cattle
   • Meat
    70
    day
  • Sheep
   • Meat
    42
    day

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Industrial Veterinaria S.A.
 • Animedica GmbH
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Status pozwolenia:
Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • ES/V/0141/001
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • (AEMPS)
Podmiot odpowiedzialny:
 • Industrial Veterinaria S.A.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Zainteresowane państwa członkowskie:
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."