Skočiť na hlavný obsah
Easotic 1.11 mg/ml + 1505 IU/ml + 15.1 mg/ml - Ear drops, suspension
 • Hydrocortisonaceponat
 • Mikonazola nitrāts
 • Gentamicinsulfat
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Česko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Španielsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Maďarsko
 • Island
 • Taliansko
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Lotyšsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Švédsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Dánsko
 • Írsko
 • United Kingdom (Northern Ireland)

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Easotic 1.11 mg/ml + 1505 IU/ml + 15.1 mg/ml - Ear drops, suspension
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QS02CA03
Číslo registrácie:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikačné číslo lieku:
 • C81CB77D-A1A7-5EE9-E053-6C2A10ACDBBB
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000004091

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Ušné suspenzné kvapky
Withdrawal period by route of administration:
 • Auricular use
  • Dog

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Virbac
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • EMEA/V/C/000140
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Zodpovedný orgán:
 • European Commission
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Virbac S.A.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dotknuté členské štáty:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."