Przejdź do treści
B-19 CZV OFTALMICA
 • Brucella abortus, Live
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
B-19 CZV OFTALMICA
Numer pozwolenia / Moc :
 • Dostępne wyłącznie w English
  9.00
  Colony forming unit
  /
  1.00
  Dose
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QI02AE
Numer pozwolenia:
 • 3593 ESP
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 002c7fa2-ff7a-40d8-9f95-9a682aaf5c1b
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000055922

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Krople do oczu, proszek i rozpuszczalnik do przygotowania zawiesiny
Withdrawal period by route of administration:
 • Ocular use
  • Cattle
   • Meat and offal
    0
    day

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Cz Vaccines S.A.U.
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Status pozwolenia:
Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • 3593 ESP
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • (AEMPS)
Podmiot odpowiedzialny:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."