Przejdź do treści
RABIGEN L
 • Trakumsērgas vīruss, celms VP12, Inaktivēts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
RABIGEN L
Numer pozwolenia / Moc :
 • Dostępne wyłącznie w English
  1.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QI07AA02
Numer pozwolenia:
 • 3205 ESP
Numer identyfikacyjny produktu:
 • adebbe8e-b86b-4350-a86b-344f9c4e577e
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000055855

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Zawiesina do wstrzykiwań
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • Dog
  • Cat

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Virbac
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Status pozwolenia:
Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • 3205 ESP
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • The Spanish Agency Of Medicines And Medical Devices
Podmiot odpowiedzialny:
 • Virbac España S.A.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."