Przejdź do treści
Nalgosed, 10mg/ml, Solution for injection
 • BUTORPHANOL
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Lithuania

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
Nalgosed, 10mg/ml, Solution for injection
NALGOSED 10 mg/ml injekcinis tirpalas
Numer pozwolenia / Moc :
 • Dostępne wyłącznie w English
  10.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QN02AF01
Numer pozwolenia:
 • LT/2/18/2466/001
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 60781e20-0f85-4875-816f-f3db99f1597e
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000054523

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do wstrzykiwań
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Cat
  • Dog
 • Intravenous use
  • Horse
   • Meat
    0
    day
   • Milk
    0
    day
  • Cat
  • Dog
 • Subcutaneous use
  • Cat
  • Dog

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Bioveta a.s.
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Status pozwolenia:
Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • CZ/V/0142/001
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • SFVS
Podmiot odpowiedzialny:
 • Bioveta a.s.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."