Przejdź do treści
Z-Itch
 • Permetrin
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Belgium

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
Z-Itch
Z-Itch 40 mg/ml Pour-on oplossing
Z-Itch 40 mg/ml Solution pour pour-on
Z-Itch 40 mg/ml Lösung zum übergiessen
Numer pozwolenia / Moc :
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QP53AC04
Numer pozwolenia:
 • BE-V540337
Numer identyfikacyjny produktu:
 • b9a128b4-f164-4960-b680-9e3e9165bfe8
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000047060

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do polewania
Withdrawal period by route of administration:
 • Cutaneous use
  • Donkey
  • Horse (non food-producing)

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Floris Veterinaire Producten B.V.
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • IE/V/0626/001
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • FAMHP
Podmiot odpowiedzialny:
 • Floris Holding B.V.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."