Przejdź do treści
MACROSYN 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, PIGS AND SHEEP
 • Tulathromycine
 • Valid

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
MACROSYN 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, PIGS AND SHEEP
MACROSYN 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE PARA BOVINO, PORCINO Y OVINO
Numer pozwolenia / Moc :
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QJ01FA94
Numer pozwolenia:
 • 3935 ESP
Numer identyfikacyjny produktu:
 • b815b70a-cbd3-47a9-ac38-18d530a5f976
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000040506

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do wstrzykiwań
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Sheep
   • Milk
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    16
    day
  • Pig
   • Meat and offal
    13
    day
 • Subcutaneous use
  • Cattle
   • Meat and offal
    22
    day
   • Milk
    no withdrawal period

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Bimeda Animal Health Limited
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • FR/V/0418/001
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • The Spanish Agency Of Medicines And Medical Devices
Podmiot odpowiedzialny:
 • Bimeda Animal Health Limited
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Zainteresowane państwa członkowskie:
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."