Skip to main content
Veterinary Medicines

XEDEN VET 150 MG TABLET FOR DOGS

Authorised
 • Enrofloksacīns

Sainaithint táirge

Ainm an chógais:
XEDEN VET 150 MG TABLET FOR DOGS
Xeden vet. 150 mg Tablett
Substaint ghníomhach:
Bealach riartha:
 • Úsáid béil

Sonraí an táirge

Substaint ghníomhach / Láidreacht:
 • Ar fáil ach amháin i English
  150.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Táibléad
Foirm chógaisíochta:
 • Táibléad
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Dog
An cód tréidliachta ceimiceach teiripeach anatamaíoch (Cód ATCvet):
 • QJ01MA90
Stádas údaraithe:
 • Valid
Authorised in:
 • Sweden
Tuairisc ar an bpacáiste:

Eolas breise

An cineál nós imeachta um údarú:
Sealbhóir an údaraithe margaíochta:
 • Ceva Sante Animale
Údarú margaíochta eisithe:
Láithreacha monaraíochta um eisiúint bhaisce:
 • Ceva Sante Animale
An t-údarás atá freagrach:
 • Swedish Medical Products Agency
Uimhir údaraithe:
 • 25717
Athrú stádais maidir leis an dáta údaraithe:
Uimhir an nóis imeachta:
 • FR/V/0186/003
Ballstáit lena mbaineann:
Reference product in the source member state:

Doiciméid

Bileog phacáiste

Published:
Swedish (PDF)
Download

Achoimre ar shaintréithe an táirge

Published:
Swedish (PDF)
Download
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."