Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Magnesium comp. N PlantaVet
 • FORMICA RUFA EX ANIMALE TOTO GL DIL. D7 (HAB, VS…
 • Arnica montana ex planta tota D3
 • Avena sativa D5
 • Έγκυρη
Authorised in these countries:
 • Germany

Ταυτοποίηση προϊόντος

Ονομασία φαρμάκου:
Magnesium comp. N PlantaVet
Δραστική ουσία / Περιεκτικότητα:
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
Ανατομικός, θεραπευτικός, χημικός κτηνιατρικός κωδικός (ATCvet):
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Αριθμός άδειας:
 • 6442875.00.00
Αριθμός ταυτοποίησης προϊόντος:
 • ef5e91aa-b36d-4cf9-b130-242cfcdffb66
Αριθμός μόνιμης ταυτοποίησης:
 • 600000099883

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Ενέσιμο διάλυμα
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • Βοοειδή
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα
   • Milk
    0
    Ημέρα
  • Άλογο
   • Milk
    0
    Ημέρα
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα
 • Intramuscular use
  • Άλογο
   • Milk
    0
    Ημέρα
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα

Διαθεσιμότητα

Περιγραφή συσκευασίας:
 • Διατίθεται μόνο σε Deutsch
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
 • Wala-Heilmittel GmbH
 • Wala-Heilmittel GmbH
Source wholesaler:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Destination wholesaler:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Λεπτομερή στοιχεία έγκρισης

Καθεστώς άδειας:
 • Έγκυρη
Τύπος διαδικασίας έγκρισης:
Αριθμός διαδικασίας:
 • 1442875
Ημερομηνία αλλαγής του καθεστώτος άδειας:
Χώρα αδειοδότησης:
Αρμόδια αρχή:
 • BVL
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
 • Saluvet GmbH
Χορηγηθείσα άδεια κυκλοφορίας:
Κράτος Μέλος αναφοράς:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Αναγνωριστικός κωδικός φαρμάκου αναφοράς:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Αναγνωριστικός κωδικός φαρμάκου προέλευσης:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Πρόσθετες πληροφορίες

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."