Přejít k hlavnímu obsahu
LABHIDRO AD3E 100N
 • Tokoferol-alfa (E 307)
 • Valid

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
LABHIDRO AD3E 100N
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QA11CB
Registrační číslo:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikační číslo přípravku:
 • 67489dae-2432-4bc1-97a8-51f8f6080f66
Stálé identifikační číslo:
 • 600000093462

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Injekční roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Skot
   • Maso
    28
    day
  • Koza
   • Maso
    28
    day
  • Ovce
   • Maso
    28
    day
  • Prase
   • Maso
    28
    day
  • Horse (food producing)
   • Maso
    28
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Labiana Life Sciences S.A.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • -
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Itálie
Odpovědný orgán:
 • MdS
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Labiana
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."