Премини към основното съдържание
LABHIDRO AD3E 100N
 • Tokoferol-alfa (E 307)
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
LABHIDRO AD3E 100N
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QA11CB
Номер на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификационен номер на продукта:
 • 67489dae-2432-4bc1-97a8-51f8f6080f66
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000093462

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • говеда
   • Meat and offal
    28
    day
  • коза
   • Meat and offal
    28
    day
  • овца
   • Meat and offal
    28
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    28
    day
  • кон, предназначен за консумация от хора
   • Meat and offal
    28
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Labiana
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • -
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • MdS
Притежател на лиценза за употреба:
 • Labiana
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."