Přejít k hlavnímu obsahu
Halofusol 0.5 mg/ml oral solution for calves
 • Halofuginonlactat
 • Valid
Authorised in these countries:
 • European Union

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
Halofusol 0.5 mg/ml ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Halofusol 0.5 mg/ml oral solution for calves
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QP51BX01
Registrační číslo:
 • 67521/29-06-2020/K-0241001
Identifikační číslo přípravku:
 • 682a1b0e-c388-43c5-b0c7-f4c3479707b9
Stálé identifikační číslo:
 • 600000038883

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Perorální roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Skot (novorozená telata)
   • Maso
    13
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • ES/V/0351/001
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Řecko
Odpovědný orgán:
 • National Organization For Medicines
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
 • Španelsko
Dotčený členský stát:
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."