Přejít k hlavnímu obsahu
ZOOBIOTIC GLOBULIT 150 mg/g Premix for medicated feeding stuff for pigs
 • Amoxicillin trihydrate
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Španelsko

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
ZOOBIOTIC GLOBULIT 150 mg/g Premix for medicated feeding stuff for pigs
ZOOBIOTIC GLOBULIT 150 mg/g PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA CERDOS
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QJ01CA04
Registrační číslo:
 • 2061 ESP
Identifikační číslo přípravku:
 • d86666b3-78b8-4d9a-8adb-c0ad8adc2d59
Stálé identifikační číslo:
 • 600000015625

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
Withdrawal period by route of administration:
 • In-feed use
  • Prase (odstavená selata)

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Laboratorios Calier S.A.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • ES/V/0112/002
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Španelsko
Odpovědný orgán:
 • (AEMPS)
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Laboratorios Calier S.A.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
 • Španelsko
Dotčený členský stát:
 • Česko
 • Maďarsko
 • Itálie
 • Polsko
 • Portugalsko
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."