Премини към основното съдържание
ZOOBIOTIC GLOBULIT 150 mg/g Premix for medicated feeding stuff for pigs
 • Amoxicillin trihydrate
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ZOOBIOTIC GLOBULIT 150 mg/g Premix for medicated feeding stuff for pigs
ZOOBIOTIC GLOBULIT 150 mg/g PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA CERDOS
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ01CA04
Номер на лиценза:
 • 2061 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • d86666b3-78b8-4d9a-8adb-c0ad8adc2d59
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000015625

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Премикс за медикаментозни фуражи
Withdrawal period by route of administration:
 • In-feed use
  • отбити прасета

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Laboratorios Calier S.A.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • ES/V/0112/002
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • (AEMPS)
Притежател на лиценза за употреба:
 • Laboratorios Calier S.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."