Премини към основното съдържание
HAEPPOVAC
 • Actinobacillus pleuropneumoniae, 2. serotips, Ina…
 • Surrendered
Authorised in these countries:
 • Germany

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
HAEPPOVAC
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  3.20
  milligram(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI09AB07
Номер на лиценза:
 • 64a/97
Идентификационен номер на продукта:
 • 35f9fe5d-7de5-4aeb-997a-bdb889216526
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000073504

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционна суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • свиня
   • Meat and offal
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на Deutsch
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 2603558
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • PEI
Притежател на лиценза за употреба:
 • Ceva Tiergesundheit GmbH
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."