Премини към основното съдържание
Gleptosil Vet. injektionsvæske, opløsning 200 mg/ml
 • Gleptoferron
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Gleptosil Vet. injektionsvæske, opløsning 200 mg/ml
Gleptosil Vet. 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QB03AC
Номер на лиценза:
 • 10356
Идентификационен номер на продукта:
 • 2590efe3-07fc-4619-bba1-057be677a78e
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000060389

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • свиня
 • Subcutaneous use
  • свиня

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на dansk
 • Налично само на dansk
 • Налично само на dansk
 • Налично само на dansk
 • Налично само на dansk
 • Налично само на dansk
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Ceva Sante Animale
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Danish Medicines Agency
Притежател на лиценза за употреба:
 • Ceva Animal Health A/S
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."