Премини към основното съдържание
NALGOSED 10 mg/ml инжекционен разтвор
 • BUTORPHANOL
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Bulgaria

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Nalgosed, 10mg/ml, Solution for injection
NALGOSED 10 mg/ml инжекционен разтвор
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QN02AF01
Номер на лиценза:
 • 0022-2817
Идентификационен номер на продукта:
 • 60781e20-0f85-4875-816f-f3db99f1597e
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000054499

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • котка
  • куче
 • Intravenous use
  • кон
   • Meat
    0
    day
   • Milk
    0
    day
  • котка
  • куче
 • Subcutaneous use
  • котка
  • куче

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Bioveta a.s.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • CZ/V/0142/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • BFSA
Притежател на лиценза за употреба:
 • Bioveta a.s.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."