Премини към основното съдържание
Ecomectin 10 mg/ml Solution for Injection
 • Ivermektīns
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Latvia

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Ecomectin 10 mg/ml Solution for Injection
Ecomectin 10 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP54AA01
Номер на лиценза:
 • V/MRP/07/1684
Идентификационен номер на продукта:
 • 72b3679f-5db4-462d-be62-f06590f6ddb4
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000048749

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • говеда
   • Meat and offal
    42
    day
  • овца
   • Meat and offal
    42
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    28
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Produlab Pharma B.V.
 • Divasa Farmavic S.A.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • IE/V/0144/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • PVD
Притежател на лиценза за употреба:
 • Eco Animal Health Europe Limited
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."