Премини към основното съдържание
Dalmaprost 0.075 mg/ml solution for injection for cattle, pigs and horses
 • d-Cloprostenol sodium
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Lithuania
 • European Union

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Dalmaprost 0.075 mg/ml solution for injection for cattle, pigs and horses
Dalmazin SYNCH 0,075 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QG02AD90
Номер на лиценза:
 • LT/2/19/2568/001-005
Идентификационен номер на продукта:
 • cbb4eac9-ecf8-4d43-a414-31c067d9e5d8
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000038866

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • крава
   • Meat and offal
    no withdrawal period
   • Milk
    no withdrawal period
  • женска свиня
   • Meat and offal
    1
    day
  • кобила
   • Meat and offal
    2
    day
   • Milk
    no withdrawal period

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • ES/V/0305/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • SFVS
Притежател на лиценза за употреба:
 • Fatro S.p.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."