Премини към основното съдържание
Salmoporc, lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs
 • Salmonella enterica, subsp. enterica, serovar Typ…
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Salmoporc, lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs
Salmoporc Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  8.00
  unit(s)
  /
  1.00
  Dose
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI09AE02
Номер на лиценза:
 • 838869
Идентификационен номер на продукта:
 • 9cf95e49-4bf7-4501-a80d-3c8a74f28736
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000033165

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Лиофилизат за инжекционна суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • свиня
   • Meat and offal
    6
    week
 • Subcutaneous use
  • свиня
   • Meat and offal
    6
    week

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • NL/V/0247/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Austrian Agency For Health And Food Safety Limited
Притежател на лиценза за употреба:
 • Ceva Sante Animale
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."