Премини към основното съдържание
SALMOPORC SCS lyophilisate and solvent for suspension for pigs
 • Salmonella enterica, subsp. enterica, serovar Cho…
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Poland

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
SALMOPORC SCS lyophilisate and solvent for suspension for pigs
Salmoporc SCS liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny dla świń
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI09AE02
Номер на лиценза:
 • 1325
Идентификационен номер на продукта:
 • a25dfa60-6df0-4ed1-a79a-8cbf0515b085
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000016848

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Лиофилизат и разтворител за инжекционна емулсия
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • свиня
   • Meat and offal
    3
    week
 • Oral use
  • свиня
   • Meat and offal
    3
    week
 • Intramuscular use
  • свиня
   • Meat and offal
    3
    week

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • PL/V/0106/001/MR
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • URPL
Притежател на лиценза за употреба:
 • Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."