Hoppa till huvudinnehåll
Veterinary Medicines

Aftovaxpur DOE (72) O1 BFS + O Taiwan 3/97 + SAT2 Saudi Arabia

Authorised
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype O, strain O1 BFS, Inactivated
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype O, strain Taiwan 3/97, Inactivated
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype SAT2, strain Saudi Arabia, Inactivated

Produktbeteckning

Läkemedlets namn:
Aftovaxpur DOE (72) O1 BFS + O Taiwan 3/97 + SAT2 Saudi Arabia
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Nöt
 • Får
 • Svin
Administreringsväg:
 • Intramuskulär användning
 • Subkutan användning

Ytterligare information om produkten

Aktiv substans / Styrka :
 • Finns tillgänglig endast på English
  Presentation_strength:≥ 6 PD50 Reference:Hse Index:0
 • Finns tillgänglig endast på English
  Presentation_strength:≥ 6 PD50 Index:11
 • Finns tillgänglig endast på English
  Presentation_strength:≥ 6 PD50 Index:12
Läkemedelsform:
 • Injektionsvätska, emulsion
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Nöt
   • Not applicable
    0
    dygn
  • Får
   • Not applicable
    0
    dygn
  • Svin
   • Not applicable
    0
    dygn
 • Subcutaneous use
  • Nöt
   • Not applicable
    0
    dygn
  • Får
   • Not applicable
    0
    dygn
  • Svin
   • Not applicable
    0
    dygn
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QI02AA04
Godkännandestatus:
 • Godkänd
Authorised in:
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien (Nordirland)
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike
Beskrivning av förpackning:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English

Ytterligare information

Typ av godkännandeförfarande:
 • Försäljningstillstånd
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Godkännande för försäljning utfärdat:
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Godkännandeland:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Ansvarig myndighet:
 • European Commission
Godkännandenummer:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Datum för ändring av godkännandestatus:

Dokument

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Bulgarian (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Czech (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Danish (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
German (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Greek (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
English (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Spanish (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Estonian (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Finnish (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
French (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Croatian (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Hungarian (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Icelandic (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Italian (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Lithuanian (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Latvian (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Maltese (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Dutch (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Polish (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Romanian (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Slovak (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Slovenian (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
svenska (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Norwegian (PDF)
Download

Gemensam fil för alla dokument

Published:
Portuguese (PDF)
Download

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-par-en.pdf

Published:
English (PDF)
Download

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-var-ii-0009-en.pdf

Published:
English (PDF)
Download

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-var-ii-0001-en.pdf

Published:
English (PDF)
Download
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."