Skip to main content
Veterinary Medicines

DACLOTRIX 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg

Pooblaščeno
 • Permethrin (40:60)
 • Imidacloprid

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
DACLOTRIX 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg
DACLOTRIX 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • Nanos na kožo

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  200.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Merilna kapalka
 • Na voljo samo v English
  40.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Merilna kapalka
Farmacevtska oblika:
 • Kožni nanos, raztopina
Withdrawal period by route of administration:
 • Nanos na kožo
  • Dog
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QP53AC54
Status dovoljenja:
 • Valid
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto
Marketing authorisation date:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Krka d.d. Novo Mesto
Pristojni organ:
 • Health Products Regulatory Authority
Številka dovoljenja :
 • VPA10774/074/001
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Številka postopka:
 • IE/V/0774/001
Kako koristna je bila ta stran?:
Average: 5 (5 votes)
Prosimo, da ne vključite nobenih osebnih podatkov, kot so vaše ime ali kontaktni podatki. Če to storite, se strinjate z obdelavo teh podatkov v skladu z Izjavo o zasebnosti EMA v zvezi z zahtevami po informacijah ali dostopu do dokumentov. Če želite odgovor EMA, namesto tega pošljite vprašanje EMA.