Skip to main content
Jernadex
 • Pirantela embonāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Germany

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
Jernadex
Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  11.70
  gram(s)
  /
  27.50
  gram(s)
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QP52AF02
Številka dovoljenja :
 • 6355387.00.00
Identifikacijska številka zdravila:
 • 06a2cbe8-9892-4708-af92-4b6ce04f5660
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000073364

Podatki o zdravilu

Farmacevtska oblika:
 • Peroralna pasta
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Horse
   • Meat and offal
    1
    day
   • Milk
    no withdrawal period

Razpoložljivost

Opis ovojnine:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Produlab Pharma B.V.
Source wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Destination wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Podatki o dovoljenju za promet

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • 0355387
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • BVL
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Pharmanovo Veterinararzneimittel GmbH
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Dodatne informacije

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."