Skip to main content
Veterinary Medicines

XEDEN VET 150 MG TABLET FOR DOGS

Pooblaščeno
 • Enrofloxacin

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
XEDEN VET 150 MG TABLET FOR DOGS
Xeden 150 mg comprimido para cães
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • Peroralna uporaba

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  150.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Tableta
Farmacevtska oblika:
 • Tableta
Withdrawal period by route of administration:
 • Peroralna uporaba
  • Dog
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QJ01MA90
Status dovoljenja:
 • Valid
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Ceva Saude Animal Produtos Farmaceuticos E Imunologicos Lda.
Marketing authorisation date:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Ceva Sante Animale
Pristojni organ:
 • Directorate General For Food And Veterinary
Številka dovoljenja :
 • 087/03/08DFVPT
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Številka postopka:
 • FR/V/0186/003
Zadevne države članice:
Kako koristna je bila ta stran?:
No votes yet
Prosimo, da ne vključite nobenih osebnih podatkov, kot so vaše ime ali kontaktni podatki. Če to storite, se strinjate z obdelavo teh podatkov v skladu z Izjavo o zasebnosti EMA v zvezi z zahtevami po informacijah ali dostopu do dokumentov. Če želite odgovor EMA, namesto tega pošljite vprašanje EMA.