Skip to main content
Veterinary Medicines

XEDEN 15 MG TABLET FOR CATS

Authorised
 • Enrofloxacin

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
XEDEN 15 MG TABLET FOR CATS
Xeden 15 mg
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • Peroralna uporaba

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Tableta
Farmacevtska oblika:
 • Tableta
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Cat
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QJ01MA90
Status dovoljenja:
 • Valid
Authorised in:
 • Germany
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Entitlement type:
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Ceva Tiergesundheit GmbH
Marketing authorisation date:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Ceva Sante Animale
Pristojni organ:
 • Federal Office Of Consumer Protection And Food Safety
Številka dovoljenja :
 • 401076.00.00
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Številka postopka:
 • FR/V/0186/001
Zadevne države članice:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."