Skip to main content
Veterinary Medicines

CESTEM F XL TABLETS FORS DOGS

Pooblaščeno
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
X-Spectra Flavoured Tablets for Large Dogs
CESTEM F XL TABLETS FORS DOGS
Učinkovina:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Pot uporabe:
 • Peroralna uporaba

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Farmacevtska oblika:
 • Tableta
Withdrawal period by route of administration:
 • Peroralna uporaba
  • Dog
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QP52AA51
Status dovoljenja:
 • Valid
Authorised in:
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Ceva Animal Health Limited
Marketing authorisation date:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Ceva Sante Animale
 • Ceva Sante Animale
Pristojni organ:
 • The Veterinary Medicines Directorate
Številka dovoljenja :
 • Vm 15052/4058
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Številka postopka:
 • FR/V/0358/002
Zadevne države članice:
Kako koristna je bila ta stran?:
No votes yet
Prosimo, da ne vključite nobenih osebnih podatkov, kot so vaše ime ali kontaktni podatki. Če to storite, se strinjate z obdelavo teh podatkov v skladu z Izjavo o zasebnosti EMA v zvezi z zahtevami po informacijah ali dostopu do dokumentov. Če želite odgovor EMA, namesto tega pošljite vprašanje EMA.