Skip to main content
Veterinary Medicines

Octacillin 800 mg/g powder for use in drinking water for pigs, amoxicillin trihydrate

Pooblaščeno
 • Amoxicillin trihydrate

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
Octacillin 800 mg/g powder for use in drinking water for pigs, amoxicillin trihydrate
Octacillin 800 mg/g prášok na perorálny roztok pre ošípané
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • Dajanje v vodo za pitje

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  800.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  gram(s)
Farmacevtska oblika:
 • Prašek za dajanje v vodo za pitje
Withdrawal period by route of administration:
 • Dajanje v vodo za pitje
  • Pig
   • Meat and offal
    2
    day
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QJ01CA04
Status dovoljenja:
 • Valid
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Eurovet Animal Health B.V.
Marketing authorisation date:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Eurovet Animal Health B.V.
Pristojni organ:
 • Institute For State Control Of Veterinary Biologicals And Medicaments
Številka dovoljenja :
 • 96/046/MR/11-S
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Številka postopka:
 • NL/V/0367/001
Zadevne države članice:
Kako koristna je bila ta stran?:
No votes yet
Prosimo, da ne vključite nobenih osebnih podatkov, kot so vaše ime ali kontaktni podatki. Če to storite, se strinjate z obdelavo teh podatkov v skladu z Izjavo o zasebnosti EMA v zvezi z zahtevami po informacijah ali dostopu do dokumentov. Če želite odgovor EMA, namesto tega pošljite vprašanje EMA.