Authorised

Product identification

Názov lieku:
Halofusol 0.5 mg/ml oral solution for calves
Halofusol 0,5 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai teļiem
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Perorálne použitie

Product details

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  0.61
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lieková forma:
 • Perorálny roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Cattle (newborn calf)
   • Meat and offal
    13
    day
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QP51BX01
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
 • Európska únia
Opis balenia:

Additional information

Typ postupu registrácie:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Schvaľujúca krajina:
 • Lotyšsko
Zodpovedný orgán:
 • PVD
Číslo registrácie:
 • V/DCP/20/0029
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Španielsko
Číslo postupu:
 • ES/V/0351/001
Dotknuté členské štáty:
 • Belgicko
 • Cyprus
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko

Documents

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
Latvian (PDF)
Download

Písomná informácia pre používateľa

Published:
Latvian (PDF)
Download

Označenie obalu

Published:
Latvian (PDF)
Download

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000038860