Skočiť na hlavný obsah
Hyonate 10 mg/ml solution injectable pour chevaux
 • Hialuronat de sodiu
 • Valid

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Hyonate 10 mg/ml solution injectable pour chevaux
Hyonate 10 mg/ml Injektionslösung
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QM09AX01
Číslo registrácie:
 • V 344/96/07/0498
Identifikačné číslo lieku:
 • e0df7506-d5b0-4453-bf2e-cd47893c5835
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000982702

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intravenous use
  • Horse
   • Meat and offal
    no withdrawal period
 • Intraarticular use
  • Horse
   • Meat and offal
    no withdrawal period

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Luxembursko
Zodpovedný orgán:
 • Le Ministère De La Santé Division De La Pharmacie Et Des Médicaments
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Boehringer Ingelheim
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dotknuté členské štáty:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."