Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Gallimune Se + St, water-in-oil emulsion for injection

Authorised
 • Salmonella enterica, apakšsuga enterica, serovariants Enteritidis, celms PT4, Inaktivētas
 • Salmonella enterica, apakšsuga enterica, serovariants Typhimurium, celms DT104, Inaktivētas

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Gallimune Se + St, water-in oil emulsion for injection
Gallimune Se + St, water-in-oil emulsion for injection
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Intramuskulárne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  171.00
  antibody unit(s)
  /
  0.30
  millilitre(s)
 • Dostupné len v English
  149.00
  antibody unit(s)
  /
  0.30
  millilitre(s)
Lieková forma:
 • Injekčná emulzia
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Chicken (pullet)
   • Meat and offal
    0
    day
   • Egg
    0
    day
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QI01AB01
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
 • Írsko
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Typ postupu registrácie:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.
Schvaľujúca krajina:
 • Írsko
Zodpovedný orgán:
 • Health Products Regulatory Authority
Číslo registrácie:
 • VPA10454/054/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Nemecko
Číslo postupu:
 • DE/V/0282/001
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Cyprus
 • Česko
 • Dánsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko

Dokumenty

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
English (PDF)
Download
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."